Evenementen

Als het mogelijk is vanwege de Coronapandemie, is er dit jaar weer een demonstratie ringrijden  op het terrein van Weltevreden.

Als datum is voorlopig gepland woensdag 28 juli 2021.

Deze demonstartie wordt jaarlijks verzorgd door de Oostkapelse Ringrijders Vereniging (ORV).

Ringrijden is een folkloristische sport, die veelal alleen op Walcheren wordt beoefend. 

Of de barbecue kan doorgaan is nog onzeker.

Demonstratie met Politiehonden.

Op .............. is er een demonstratie met Politiehonden. Hierbij hoort en ziet u hoe een hond getraind en opgeleid wordt tot politiehond.

Deze demonstratie begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uurtje tot 20.30 uur.

De toegang is gratis.

Pakwerker in actie met politiehond  

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/114505/Zeeland-wordt-wakker-demonstratie-politiehonden-

In 2020 als gevolg van de Coronapandemie helaas geen demonstratie politiehonden.